Επιδιορθωτής χαλιών (01) στο Αυγουσταίον, Κ/Πολη
[Πρόσωπο / Ασχολία / Επάγγελμα]

> Υπό κατασκευή
Όνομα / Ονομασία
Επιδιορθωτής χαλιών (01) στο Αυγουσταίον, Κ/Πολη
Ανώνυμος
Ναι
Επάγγελμα / Ιδιότητα / Ασχολία
Επιδιορθωτής χαλιών και κιλιμιών
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Παλαιά Πόλη.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Χαλί, χαλιά.