Αγία Παρασκευή Μπουγιούκντερέ, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Αγία Παρασκευή Μπουγιούκντερέ, εκκλ. συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Επίσημη ονομασία
Αγία Παρασκευή Βαθυρρύακος / Μπουγιούκντερέ στον Άνω Βόσπορο
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Άνω Βόσπορος.
Δέντρα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Πλατάνια.
Τάφος.