Τεχεράνη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Εθνικό Μουσείο Ιράν
[Μουσείο]
Τεχεράνη
Μουσείο Υαλικών και Κεραμικών, Τεχεράνη
[Μουσείο]
Τεχεράνη
Μουσείο Χαλιών, Τεχεράνη
[Μουσείο]
Τεχεράνη
Παλάτι Γκιολεστάν
[Διοικητικό Κτίσμα] - [Παλάτι]
Τεχεράνη
Σκεπαστό Παζάρι Τεχεράνης
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών] - [Αγορά - Παζάρι]
Τεχεράνη
Εθνικό Μουσείο Ιράν: το Αρχαιολογικό Τμήμα
[Μουσείο]
Τεχεράνη > Εθνικό Μουσείο Ιράν
Ενεπίγραφη ελληνιστική στήλη από την Λαοδίκεια της Μηδίας
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Τεχεράνη > Εθνικό Μουσείο Ιράν > Εθνικό Μουσείο Ιράν: το Αρχαιολογικό Τμήμα
Πήλινο γυναικείο ειδώλιο από την προϊστορική θέση Tepe Sarab, Ιράν
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]
Τεχεράνη > Εθνικό Μουσείο Ιράν > Εθνικό Μουσείο Ιράν: το Αρχαιολογικό Τμήμα