Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
[Τόπος]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Καλαμίσια
[Τόπος]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Ρασίμ πασά, συνοικία του Καντίκιοϊ
[Τόπος]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Χασάν Πασά, συνοικία της Χαλκηδόνας / Kadıköy
[Τόπος]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Μόδι
[Τόπος]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Σουρπ Τακαβόρ, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Ναός Αγίας Τριάδας Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Καθεδρικός Ναός]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ > Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Αγίασμα Αγίας Αικατερίνης στο Μόδι
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Αγίασμα]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ > Μόδι
Σουρπ Τακαβόρ, αρμενικός ναός στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ
[Θρησκευτικό Μνημείο] - [Εκκλησἰα]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ > Σουρπ Τακαβόρ, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ
Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίσια / Kalamış, εκκλησ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Καλαμίσια
Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίσια / Kalamış, ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Ενοριακός Ναός]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Καλαμίσια > Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίσια / Kalamış, εκκλησ. συγκρότημα
Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν, εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ρασίμ πασά, συνοικία του Καντίκιοϊ
Άγιος Γεώργιος Γελδεγιρμέν, ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Ενοριακός Ναός]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Ρασίμ πασά, συνοικία του Καντίκιοϊ > Άγιος Γεώργιος Γέλδεγιρμέν, εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας
[Νεκροταφείο]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Χασάν Πασά, συνοικία της Χαλκηδόνας / Kadıköy
Άγιος Ιγνάτιος, κοιμητηριακός ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Κοιμητηριακός Ναός]
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ > Χασάν Πασά, συνοικία της Χαλκηδόνας / Kadıköy > Ρωμαίικο Κοιμητήριο Χαλκηδόνας