Κιμμέριος Βόσπορος / Στενά του Κερτς: Η θεά της γεωργίας Δήμητρα, τοιχογραφία της Ελληνιστικής εποχής (1ος π.Χ. αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]