Μ. Κορομηλά, Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά, εκπομπή πέμπτη (2003)
[Οπτικοακουστικό υλικό]