Η ανατολική εξωτ. πλευρά του Αγ. Ιωάννη του Αλειτούργητου (μέσα του 14ου αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]