Στην Κοιλάδα της Ερμιονίδας: Γλαροπούλια ατενίζουν τον όρμο με τα εξαιρετικής σπουδαιότητας προϊστορικά κατάλοιπα
[Φωτογραφικό υλικό]