Αιγυπτιακή ακτή και ανοιχτός μεσογειακός ορίζοντας δυτικά της Αλεξάνδρειας
[Φωτογραφικό υλικό]