Στο Μουσείο του Κεραμεικού: Ο «Λέων της Ιεράς Πύλης» ταφικός φύλακας ευγενούς Αθηναίου (590-580 π.Χ.)
[Φωτογραφικό υλικό]