ΕΑΜ. «Ο Διαδούμενος», άγαλμα αθλητή από τη Δήλο (γύρω στο 100 π.Χ.), κοντινό
[Φωτογραφικό υλικό]