Στην φοινικική πόλη Θάρρος / Tharros της Σαρδηνίας: Γενική άποψη του παραθαλάσσιου ερειπιώνα (το 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]