Δερτιλής, Ιστορία Ελληνικού Κράτους τ. Β΄ (2009)
[Βιβλιογραφία]