Το Χαλιφάτο των Αββασιδών, η βυζαντινή Μικρά Ασία και τα γύρω κρατίδια το 786 (επί Χαρούν αλ-Ρασίντ)
[Χάρτες]