Γουργιώτου, Ταξιδιωτικά Παμφυλίας – Κιλικίας (2013)
[Σημειώσεις Πανοράματος]