Κορομηλάς, Αθηναϊκή Περιπέτεια τ. Β΄ (1981)
[Βιβλιογραφία]