Η βάση του μιναρέ στο Γενί Τζαμί της Μυτιλήνης (το 2012)
[Φωτογραφικό υλικό]