Ορόντης ποταμός
[Ποτάμι]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Ορόντης ποταμός
Τοπική ονομασία
Λίβανος και Συρία (αραβ.): Nahr al-Assi, Τουρκία: Asi Nehri
Είδος
Είδος
Τμηματικά Πλωτός.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Μεσόγειος.
Αντιόχεια / Αντάκια.
Απάμεια Συρίας / Afamyyia.
Λίβανος, κράτος.
Ποτάμι.
Ποτάμιες θεότητες.
Σελευκιδικό Βασίλειο / Βασίλειο Σελευκιδών.
Συρία ΒΔ.
Χάμα / Επιφάνεια Συρίας / Hama.
Χομς / Έμεσα / Homs.