Σιράζ: Αργκ, Οχυρωμένο Παλάτι
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Σιράζ: Αργκ, Οχυρωμένο Παλάτι
Επίσημη ονομασία
Παλάτι του Καρίμ Καν
Τοπική ονομασία
Arg-e Karim Khān
Είδος
Είδος
Κάστρο.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αστικό Χώρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
7/4/2012
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Μουσείο.
Λέξεις - Κλειδιά
Κήπος.
Μουσείο.
Νερό.
Οχυρώσεις.
Παλάτι, παλάτια.