Άγιος Στέφανος Αρναίας
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγιος Στέφανος Αρναίας
Είδος
Μητροπολιτικός Ναός
Επίσημη ονομασία
Ιερός μητροπολιτικός ναός Αγίου Στεφάνου
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Χρήσιμες πληροφορίες
Βρίσκεται στο κέντρο της Αρναίας, στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την κωμόπολη, δίπλα στο Δημαρχείο. Ο Διαδικτυακός Τόπος της Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου είναι: www.im-ierissoy.gr (όπου υπάρχει και εικονική περιήγηση του αναστηλωμένου ναού).
Λέξεις - Κλειδιά
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Αναστηλώσεις.
Αρκάδιος, αυτοκράτορας.
Βασιλική, κτίσμα.
Βυζαντινή εποχή.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κλήρος, κληρικοί.
Μακεδονία.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Νόμισμα, νομίσματα.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πρωτοχριστιανική βασιλική.
Πυρκαγιά.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.
Σύγχρονη εποχή.
Τέμπλο ξύλινο.
Τοιχογραφία.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χαλκιδική.