Ντιγιάρμπακιρ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Ντιγιάρμπακιρ
Τοπική ονομασία
Diyarbakır
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Ιστορική Συνοικία.
Χαρακτήρας
Τμήμα.
Χαρακτήρας
Έδρα Νομού.
Χαρακτήρας
Πόλη.
Λέξεις - Κλειδιά
Άμιδα / Ντιγιάρμπακιρ.
Αναστάσιος Α΄, αυτοκράτορας.
Αρμένιοι.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Κούρδοι.
Συριάκ Ορτοντόξ / Ιακωβίνοι.
Χαλδαίοι.