Κρακ, το Κάστρο των Ιπποτών
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Κρακ, το Κάστρο των Ιπποτών
Επίσημη ονομασία
Krak des Chevaliers
Τοπική ονομασία
Qal’at e Hosn / Qalaat al-Husn / Qalaat al-Akrad
Είδος
Είδος
Κάστρο.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Στην Ύπαιθρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Στρατηγικό.
Ενδιαφέρον
Στρατιωτικής Τέχνης.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Πρόσφατη επίσκεψη
6/11/2009
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτεκτονική.
Γάλλοι.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Κάστρο.
Κομητεία Τριπόλεως / Comté de Tripoli.
Κούρδοι.
Λίβανος, όρος.
Μαμελούκοι.
Μεσαιωνική εποχή.
Ορόντης ποταμός.
Οχυρωματική τέχνη.
Πύργος, πύργοι.
Σταυροφόροι.
Συρία.
Τάφρος.
Υδραγωγείο.
Φραγκοκρατία.
Φραγκοκρατούμενη Μέση Ανατολή.
Χομς / Έμεσα / Homs.