Βαφειός, οικισμός
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Βαφειός, οικισμός
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Οικισμός.
Διοικητική κατάταξη
Υπάγεται στον Δήμο Δυτικής Λέσβου (που δημιουργήθηκε το 2019)
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Λέσβος.
Χωριό / Οικισμός.