Ρωμαίικο Σχολείο Αγίου Στεφάνου
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Σχολείο Αγίου Στεφάνου
Τοπική ονομασία
Yeşilköy Özel Rum İlkokulu
Φωνητική απόδοση
Γιεσίλκιοϊ Οζέλ Ρουμ Ιλκοκουλού
Επίσημη ονομασία
Ρωμαίικο Σχολείο Αγίου Στεφάνου