Ρωμαίικο Κοιμητήριο Κουρτουλούς
[Νεκροταφείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Κουρτουλούς
Τοπική ονομασία
Kurtuluş Rum Mezarlığı ή και Aya Lefter Kurtuluş Rum Mezarlığı
Φωνητική απόδοση
Κουρτουλούς Ρουμ Μεζαρλιγί
Επίσημη ονομασία
Άγιος Ελευθέριος, Κοιμητήριον Ορθοδόξου Κοινότητος Κουρτουλούς (Ταταούλων)
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Άριστη
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμιοσύνη.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.