Γυμνασιακό συγκρότημα στις Σάρδεις
[Κτίσμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικία]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Γυμνασιακό συγκρότημα στις Σάρδεις
Επίσημη ονομασία
Σύνθετο γυμνασιακό συγκρότημα
Είδος
Είδος
Λουτρά.
Είδος
Γυμνάσιο / Γυμναστήριο.
Είδος
Παλαίστρα.
Κατάσταση
Καλή
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αρχαιολογικό Χώρο.
Λέξεις - Κλειδιά
Αθλητικοί χώροι.
Αρχιτεκτονική Αυτοκρατορικής εποχής.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Λατρεία αυτοκράτορα / αυτοκρατορική λατρεία.
Λυδία.
Ρωμαϊκά γυμνάσια, παλαίστρες.
Ρωμαϊκή Επαρχία Ασίας.
Ρωμαϊκή Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σάρδεις.
Σεβήροι, αυτοκρατορική οικογένεια.