Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Επίσημη ονομασία
Θεοτόκος των Βλαχερνών / Βλαχέρνα / Παναγία η Βλαχέρνα / Αγιά Βλαχέρνα
Τοπική ονομασία
Panayia Blaherna Ayazması / Blaherna Ayazması ve Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı / Panayia Blakherna (Vlaherna) Rum Kilisesi
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Ενδιαφέρον
Επετειακό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Διεύθυνση
Bostan Sokak No. 47, Ayvansaray (Haliç)
Στοιχεία Αγιάσματος
Όλο το συγκρότημα περιβάλλει το Ιερόν Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Βλαχέρνες.
Γερμανός Ε΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Γουναράς, γουναράδες.
Επαγγελματική συντεχνία.
Θεοτόκος.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Παλαιά Πόλη.
Παναγία Βλαχερνίτισσα / Βλαχερνιώτισσα.
Πόλη, Ρωμιοί επαγγελματίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.