Μπόζρα, ΝΔ Συρία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα