Χερσόνησος - Χερσών, φωτ 01. Βυζαντινά τείχη και πύργοι
[Φωτογραφικό υλικό]