ΘΕΣΣΑΛΙΑ

«Η Θεσσαλία είναι ο θώρακας της Ελλάδος» διαβάζουμε στον Βίο του αγίου Αχιλλίου του Καππαδόκη, Επισκόπου Λαρίσης (πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα). Πόσο καίριος είναι ο χαρακτηρισμός του θώρακα γι αυτό το τμήμα του ελλαδικού κορμού! Κι είναι γεγονός ότι τόσο η γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας όσο και η φυσική της διάρθρωση είναι οι αποφασιστικοί παράγοντες για την ιστορική εξέλιξη του χώρου, που χωρίζει την Ελλάδα σε βόρεια και νότια.