Συνεισφέροντες Μαδυτινοί, Κατάλογος (1971)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Συνεισφέροντες Μαδυτινοί, Κατάλογος (1971)
Τίτλος
Συνεισφέροντες Μαδυτινοί για την έκδοση του βιβλίου: Σιταράς, Μάδυτος (1971)
Χρονολογία
1971
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Σιταράς, Μάδυτος (1971)
Σελίδες
13-14, 509
Αρ. σελίδων
2
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αμερική / Η.Π.Α..
Αυστραλία.
Αφρική.
Γαλλία.
Γερμανία.
Ελλάδα.
Θρακιώτες.
Μάδυτος / Eceabat.
Πρόσφυγες.