Συνεισφέροντες Μαδυτινοί, Κατάλογος (1971)
[Κείμενα]