Δούκας, Ανεμούριον (2013)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Δούκας, Ανεμούριον (2013)
Συγγραφέας
Δούκας Δούκας
Τίτλος
Ανεμούριον
Υπότιτλος
Μια αναπάντεχη συνάντηση στην αρχαία Νεκρόπολη και… μια ευχή!
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο.
Αριθμός σελίδων
8
Δημοσιευμένο σε
Δημοσιευμένο σε
www.apan.gr.
©:
ΔΔ / DD
Περιεχόμενο
Εντυπώσεις από το Ανεμούριον της Τραχείας Κιλικίας, έναν εξαιρετικά γοητευτικό αρχαιολογικό χώρο στην ακροθαλασσιά (Ανατολική Μεσόγειος), στο νοτιότερο άκρο της Ασιατικής Τουρκίας, απέναντι από την Κύπρο.
Η μικρή πολιτεία με την εντυπωσιακή Νεκρόπολη, τις τρεις Θέρμες (λουτρικά συγκροτήματα), το Βουλευτήριο, τις ερειπωμένες βασιλικές της Πρωτοβυζαντινής περιόδου και τις οχυρώσεις στην λοφοπλαγιά εγκαταλείφθηκε τον 7ο αι., την εποχή της εξάπλωσης των Αράβων. Έκτοτε, την χαίρονται οι κατσίκες. Τις συναντήσαμε ένα όμορφο μαρτιάτικο πρωινό και αυτές, μαζί με την φορτισμένη ατμόσφαιρα και τα εντυπωσιακά ερείπια στην ερημιά, αποτελούν το θέμα του Ταξιδιωτικού Ημερολογίου του Δούκα Δούκα. Το κείμενο συνοδεύεται από εννέα φωτογραφίες.
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Μεσόγειος.
Αρχαιότητες.
Ασιατική Τουρκία.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Κιλικία.
Οχυρώσεις.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό τμήμα.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ταφικό μνημείο.
Τουρκία, αρχαιότητες.
Ύστερη Αρχαιότητα.