Δούκας, Ανεμούριον (2013)
[Σημειώσεις Πανοράματος]