Το ζεύγος Χρ. Χριστοφορίδη. Μάδυτος, τέλη 19ου αι.
[Εικονογραφικό υλικό]

T-EURDAR-EC-M-039.jpg
Τίτλος
Το ζεύγος Χρ. Χριστοφορίδη. Μάδυτος, τέλη 19ου αι.
Λεζάντα πρωτοτύπου
Χριστόφορος Ν. Χριστοφορίδης και Μαρία Χριστοφορίδου, το γένος Λογοθέτου Λογοθέτη (τέλη 19ου αι.).
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Φωτ (BW)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Γυναίκες.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Θεσσαλονίκη.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Θρακιώτες.
Κοινοτική οργάνωση.
Μάδυτος / Eceabat.
Νοσοκομείο.
Οίκος, οικογένεια.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.