Το ζεύγος Χρ. Χριστοφορίδη. Μάδυτος, τέλη 19ου αι.
[Εικονογραφικό υλικό]