Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κατάλογος Έκθεσης

Δημήτριος Κωνστάντιος, Απόστολος Μαντάς, Ευγενία Χαλκιά, Βασιλική Χόρτη / Eugenia Chalkia, Vassiliki Chorti, Demetrios Konstantios, Apostolos Mantas, Θράκη – Κωνσταντινούπολη. Το Οδοιπορικό του Γεωργίου Λαμπάκη (1902) / Thrace – Constantinople, Georgios Lambakis’s Journey (1902) Γιασμίνα Μωυσείδου, Ευγενία Χαλκιά (εκδ., επιστημ. επιμ.) / Jasmin Moysidou, Eugenia Chalkia (eds), David Hardy (tr.), (Υπουργείο Πολιτισμού / Hellenic Ministry of Culture, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο / Byzantine & Christian Museum, Αθήνα / Athens 2007)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-214-607-1
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Πρόκειται για τον Κατάλογο της Φωτογραφικής Έκθεσης που οργάνωσε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας το 2007, μετά από πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακικών Σπουδών.

Στην Έκθεση και στο Κατάλογο παρουσιάζονται σχολιασμένες 50 φωτογραφίες του 1902-1910/11. Οι περισσότερες λήψεις, κυρίως αυτές στην Θράκη, έγιναν από τον σπουδαιότατο λόγιο και τολμηρότατο περιηγητή Γεώργιο Λαμπάκη (18/2/1854-15/3/1914) στην διάρκεια της περιοδείας του στην οθωμανική Θράκη (Δυτική και Ανατολική) και την Κ/Πολη το καλοκαίρι του 1902.

Οι θρακικές λήψεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η πλειονότητα των μνημείων που αποτυπώνονται έχουν καταστραφεί μετά το 1922, όπως πχ ο μητροπολιτικός ναός της Αδριανούπολης / Εντίρνε, ο Άγιος Σπυρίδων της Σηλυβρίας / Σιλίβρι και ναοί της Αίνου / Ενέζ. Το φωτογραφικό υλικό, που ανήκει στην Συλλογή της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΧΑΕ), έχει μελετηθεί και τεκμηριωθεί από την επιστημονική ομάδα του Βυζαντινού Αθηνών με άρτιο τρόπο.

Την έκδοση (δίγλωσση: αγγλικά κι ελληνικά) προλογίζει ο αείμνηστος Δημήτριος Κωνστάντιος, διευθυντής του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών (ήταν υπεύθυνος για όλη την αναμόρφωση-αναδιοργάνωση και επανέκθεση του Βυζαντινού) σσ. 6-7. Ακολουθούν: Ευγενία Χαλκιά, «Το οδοιπορικό του Γ. Λαμπάκη» σ. 9 [το ελληνικό κείμενο], Βασιλική Χόρτη, «Ο Λαμπάκης ως περιηγητής και φωτογράφος» σσ. 10-15 [ελλην. και αγγλικό κείμενο], Απ. Μαντάς, «Από τη Θράκη στην Κωνσταντινούπολη» σσ. 16-25 [ελλην. και αγγλικό κείμενο]. Οι 50 σχολιασμένες φωτ σσ. 26-129, όπου τα λήμματα γράφουν οι Απόστολος Μαντάς (Α.Γ.Μ.) και Βασιλική Χόρτη (Β.Χ.). Κάθε λήμμα είναι μεταφρασμένο. Συντομογραφίες - Βιβλιογραφία / Abriviations - Bibliography σσ. 130-133.

Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε εδώ σε pdf (πηγαίνοντας πλάι, στο Συνοδευτικό υλικό, Κείμενα) δημοσιευμένο σε δύο μέρη: Α Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) «Θράκη» σσ. 1-77, 130-133 / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007) “Thrace” pp. 1-77, 130-133 και Β Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) «Κωνσταντινούπολη» σσ. 1-25, 78-133 / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007) “Constantinople” pp. 1-25, 78-133.
Λέξεις - κλειδιά
Άβδηρα.
Αγία του Θεού Σοφία.
Άγιον Μύρον.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αιγαιακή Θράκη.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα.
Διδυμότειχο.
Εκκλησιαστική τέχνη.
Θράκη.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Μοναστήρια.
Μονή της Χώρας.
Μουσείο.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Περιηγητικές πηγές.
Πύργος, πύργοι.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.