Λαμπάκης  Β  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1902-1911» (2007)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Λαμπάκης  Β  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1902-1911» (2007)
Τίτλος
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) Β «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
Δημοσιευμένο
Ναι
Όνομα εντύπου
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007)
Σελίδες
1-25, 78-129, 130-133
Ιστοσελίδα
http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2011/12/Lambaki-24grammata.com_.pdf
Αρ. σελίδων
80
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενα / Λεζάντες Έκθεσης.
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
©:
Υπουργείο Πολιτισμού / Hellenic Ministry of Culture, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο / Byzantine & Christian Museum
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ταξιδιωτικό / Περιηγητικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνικά και αγγλικά
Λέξεις - Κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Άγιο Μύρο.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Κειμήλια.
Κεντητική.
Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά μνημεία.
Μονή της Χώρας.
Μουσείο.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Περιηγητές.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.
ΧΑΕ / Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία.
Χερσαία Τείχη.