Ι Ε Ε  τ. ΙΓ΄ Νεώτερος Ελληνισμός, 1833-1881 (1977)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε  τ. ΙΓ΄ Νεώτερος Ελληνισμός, 1833-1881 (1977)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Έφη Αλλαμανή, Γρ. Δαφνής, Οδ. Δημητρακόπουλος, Νικηφόρος Διαμαντούρος, Μαρίνος Καλλιγάς, Οδ. Λαμψίδης et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΓ΄. Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 έως 1881 ΙΓ΄, σειρά Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών, Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1977)

Συλλογικό έργο
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα, σύγχρονη.
Άρτα.
Βαυαροί.
Εκκλησία της Ελλάδας.
Επτάνησα / Ιόνια νησιά.
Θεσμοί.
Θεσσαλία 1878-1881.
Μαγνησία Θεσσαλίας.
Ναύπλιο.
Νεοκλασικισμός.
Όθων της Ελλάδος.
Οθωνική περίοδος.
Πανεπιστήμιο.
Πελοπόννησος.
Πολιτικό καθεστώς, καθεστώτα.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.