Πεπραγμένα Φιλεκπαιδευτικού Ραιδεστού, 1871-1874
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Πεπραγμένα Φιλεκπαιδευτικού Ραιδεστού, 1871-1874
Συγγραφέας
[Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ραιδεστού]
Τίτλος
Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Ραιδεστώ. Έκθεσις των πεπραγμένων από της συστάσεως αυτού μέχρι τέλους του Γ' έτους (30 Μαΐου 1871-15 Αυγούστου 1874)
Χρονολογία
1874
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4024
Αρ. σελίδων
49 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Βιβλίο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.