Ηροκλής Βασιάδης, Αρχαία Θράκη και λαοί, 1872
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ηροκλής Βασιάδης, Αρχαία Θράκη και λαοί, 1872
Συγγραφέας
Ηροκλής Βασιάδης
Τίτλος
Θρακικός, ήτοι περί της αρχαίας Θράκης και των λαών αυτής
Υπότιτλος
Λόγος απαγγελθείς τη 15η Οκτωβρίου εν τη πρώτη συνεδριάσει των ιδρυτών του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
Χρονολογία
1872
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4200
Αρ. σελίδων
37 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Διάλεξης.
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορική Σύνοψη.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαία Μακεδονία.
Αρχαίες ελληνικές πηγές.
Αρχαίες λατρείες.
Αρχαιότητα.
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Βιθυνία.
Βούλγαροι.
Βυζαντινή εποχή.
Δούναβης / Ίστρος.
Έβρος ποταμός.
Εθνικισμός.
Εθνολογία.
Ελληνική μυθολογία.
Έφιππος, έφιπποι / Καβαλάρης.
Ζαρίφης Γεώργιος, τραπεζίτης.
Ηρόδοτος.
Θράκες.
Θράκες βασιλείς.
Θράκη.
Θρακικός πολιτισμός.
Πιερία, περιοχή.
Πομάκος / Πομάκοι.
Προύσα / Μπούρσα / Bursa.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Σλάβοι.
Στράβων / Στράβωνας.
Στρυμόνας ποταμός.
Τύμβος, τύμβοι.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.
Φρυγία.