Κανονισμός Αρρεναγωγείου Κοιμήσεως Θεοτόκου και Γενεθλίου Θεοτόκου στο Διπλοκιόνιο / Μπεσίκτας (1866)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός Αρρεναγωγείου Κοιμήσεως Θεοτόκου και Γενεθλίου Θεοτόκου στο Διπλοκιόνιο / Μπεσίκτας (1866)
Συγγραφέας
Οι Έφοροι: Ι. Καλλίας, Κ.Ι. Πεντσίδης, Α. Λαγουδάκης
Τίτλος
Κανονισμός των εν Διπλοκιονίω σχολείων των αρρένων
Χρονολογία
1866
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3843
Αρ. σελίδων
11 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.