Κανονισμός Φιλοπτώχου «Άγιος Χαράλαμπος» στο Πασά Μαχαλλέ του Διπλοκιονίου / Μπεσίκτας (1907)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός Φιλοπτώχου «Άγιος Χαράλαμπος» στο Πασά Μαχαλλέ του Διπλοκιονίου / Μπεσίκτας (1907)
Συγγραφέας
[Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Αδελφότητος]
Τίτλος
Κανονισμός της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Άγιος Χαράλαμπος εν Πασά-Μαχαλέ Διπλοκονίου, ιδρυθείσης τω 1772
Χρονολογία
1907
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4715
Αρ. σελίδων
16 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.