ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ Α (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΘΡΑΚΗ
[Κείμενα]

Συντομογραφία
ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ Α (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 1919) ΘΡΑΚΗ
Συγγραφέας
Κεντρική Επιτροπή υπέρ των Μετατοπισθέντων Ελληνικών Πληθυσμών
Τίτλος
Μαύρη Βίβλος
Υπότιτλος
Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918)
Χρονολογία
1918-19
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Μαύρη Βίβλος Διωγμών και Μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918) (Οικουμενικό Πατρειαρχείο, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου Κωνσταντινούπολη 1919)
Σελίδες
α-ι, 1-96, 317-418
Ιστοσελίδα
http://anemi.lib.uoc.gr
Αρ. σελίδων
106 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Κοινωνικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Βαλκανικοί πόλεμοι.
Βιζύη / Vize.
Βούλγαροι.
Γανόχωρα.
Διωγμός 1913-1918.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνισμός.
Ηράκλεια / αρχαία Πέρινθος / Μάρμαραερεγλισί / Marmaraereğlisi.
Θράκη.
Θρακιώτες.
Καλλίπολις / Καλλίπολη / Gelibolu.
Κεσσάνη / Κεσάν.
Κλήρος, κληρικοί.
Μητρόπολη Αδριανουπόλεως, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Ηρακλείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Οικ. Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων, Οικ. Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Σαράντα Εκκλησιών, Οικ. Πατριαρχείο.
Μυριόφυτο / Mürefte.
Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος.
Ραιδεστός / Τεκίρνταγ / Tekirdağ.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Τουρκικός εθνικισμός.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.