Νικόπολη: Παλαιοχριστιανικά δυτικά τείχη
[Φωτογραφικό υλικό]

GH_PR_NIK_131.JPG
Τίτλος
Νικόπολη: Παλαιοχριστιανικά δυτικά τείχη
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Νικοπόλεως στην Ήπειρο (Νομός Πρέβεζας), φωτ 131. Άποψη του δυτικού πρωτοβυζαντινού Τείχους. Εσωτερική πλευρά.
Χρόνος λήψης
2/4/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητες.
Ήπειρος.
Ιόνιο Πέλαγος.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Ύστερη Αρχαιότητα.