Νικόπολη: Παλαιοχριστιανικά δυτικά τείχη
[Φωτογραφικό υλικό]