Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Ν. Έβρου, το 2011): Στην διασταύρωση για τον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_02.JPG
Τίτλος
Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Ν. Έβρου, το 2011): Στην διασταύρωση για τον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας
Περιγραφή
Δήμος Ορεστιάδας (Νομός Έβρου), Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 02
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Τύμβος, τύμβοι.