Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Ν. Έβρου, το 2011): Στην διασταύρωση για τον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας
[Φωτογραφικό υλικό]