Το Δυτικό Τμήμα του Τύμβου της Δοξιπάρας (το 2011), γενικό
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_09.JPG
Τίτλος
Το Δυτικό Τμήμα του Τύμβου της Δοξιπάρας (το 2011), γενικό
Περιγραφή
Δήμος Ορεστιάδας (Νομός Έβρου), Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 09. Τέσσερις τροχοί μίας από τις πέντε τετράτροχες άμαξες που είχαν ενταφιαστεί μαζί με τα άλογα που τις έσερναν.
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Άμαξα.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Τύμβος, τύμβοι.