Στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας (το 2011): Σκελετοί αλόγων
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_36.JPG
Τίτλος
Στον θρακικό Τύμβο της Δοξιπάρας (το 2011): Σκελετοί αλόγων
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 36
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Τύμβος, τύμβοι.